Strona główna

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z ofertą Politechniki Łódzkiej dotyczącej VII edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Coachingu i Mentoringu w biznesie w roku akademickim 2021/2022.

Oferta jest skierowana do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze dodatkowo otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników.

Rozwiązania Extended DISC w Coachingu i Mentoringu można min. wykorzystać do:

- Określenia celów coachingu (weryfikacja celów)
- Dopasowania stylu komunikacji do klienta
- Zdiagnozowania predyspozycji, talentów klienta
- Dopasowanie zadań do stylu klienta (lub celowe niedopasowanie)
- Radzenia sobie z przekonaniami
- Ekologicznego planowania działań rozwojowych, kariery (szczególnie Career Coaching i Life Coaching)
- Executive coaching – analiza zespołu menedżerskiego / zrozumienie systemu

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi studiów.

Z poważaniem
Dr Jarosław Piotr Lendzion


  
Aktualności

14..04.2020
Rekrutacja do VII edycji studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w biznesie trwa do 15 września 2020 r.  

16.07.2019
W ramach przedmiotu „Narzędzia Extended DISC w Coachingu i Mentoringu”, którego program jest spójny z programem Szkolenia Certyfikacyjnego Extended DISC, słuchacze studiów podyplomowych otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, który umożliwia samodzielne korzystanie z narzędzi diagnostycznych Extended DISC i interpretowania raportów z analiz diagnozujących organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w zajęciach, zaliczenie prac domowych oraz zdanie egzaminu.
Dodatkowo każdy słuchacz otrzymuje 30-dniowy dostęp do modułu e-learningowego „Extended DISC w praktyce” jak i również dwie szkoleniowe Analizy Extended DISC dla siebie i współpracownika.

 www.podyplomowe.p.lodz.pl