Zasady rekrutacji

 Warunki zgłoszenia:

  • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie)
  • wypełnienie formularza rejestracji
  • uiszczenie min. I raty najpóźniej do 15 października 2016 r.

 

Wersja do druku